Παθολογικές Καταστάσεις

Η ισορροπημένη διατροφή και η σωστή πρόσληψη της τροφής, είναι σημαντικές για την καλή υγεία και την προστασία ή πρόληψη ορισμένων ασθενειών. Για ορισμένες καταστάσεις, είναι κρίσιμο παράλληλα με την διάγνωση να γίνει η κατάλληλη αξιολόγηση και υποστήριξη του ασθενούς.

Με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού και αξιολόγηση πρόσφατων εξετάσεων αίματος, σχεδιάζουμε προγράμματα διατροφικής υποστήριξης για: