Διατροφογενετική

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στον τομέα της διατροφογενετικής εξετάζει την αλληλεπίδραση της διατροφής με το γονιδίωμα. Νέα δεδομένα από την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου DNA μας βοηθούν στην κατανόηση της επίδρασης διατροφικών συστατικών στη γονιδιακή έκφραση καθώς και τη σχέση της διατροφής με τα γονίδια και τις ασθένειες του ανθρώπου. Ο απώτερος στόχος είναι να εντοπίσουμε τις απολύτως εξατομικευμένες ανάγκες τους καθενός μέσω της ανάλυσης του DNA του, ώστε να διαμορφώσουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και τρόπου ζωής για την πρόληψη των κοινών και πολυπαραγοντικών ασθενειών.

Με ένα τεστ διατροφογενετικής – το οποίο πραγματοποιείται μια φορά στη ζωή του κάθε ανθρώπου – θα περιγράψουμε το ρόλο συγκεκριμένων διατροφικών συστατικών (π.χ. ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα) στη γονιδιακή ρύθμιση και στη γενετική έκφραση του δικού σας DNA, και θα εκτιμήσουμε τη γενετική προδιάθεση για διατροφο-εξαρτώμενες ασθένειες με τη βοήθεια γενετικών δεικτών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το δικό σας τεστ διατροφογενετικής. Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας σε εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο, θα διαμορφώσουμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής σας βάσει του γονιδιώματός σας.